Tùy chỉnh đèn led của bàn phím Dareu

Tùy chỉnh đèn led của bàn phím Dareu

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh led bàn phím Dareu. Bạn có thể thay đổi hiệu ứng, tăng giảm tốc độ, bật tắt led và thậm chí tạo ra các bộ nút tùy ý. Tùy theo model…

Các lệnh chuyển hướng (Redirect) với .htacces

Các lệnh chuyển hướng (Redirect) với .htacces

Dòng lệnh .htaccess của bạn nên bắt đầu như sau : CODE Options +FollowSymLinks RewriteEngine On RewriteBase / Dòng lệnh cơ bản redirect 301 CODE redirect 301 /old/old.htm https://trihuu.net/new.htm Dòng lệnh trên thông báo chuyển rời tệp tin old.htm…