Chuyển website WordPress sang host Goddady

Chuyển website WordPress sang host Goddady

Bạn có 1 website đang chạy mã nguồn WordPress nhưng không hài lòng về host đang sự dụng, hay bạn muốn copy site đang sử dụng thành 1 website thứ 2.

Trường hợp bạn đã đăng ký hosting trên Goddady và muốn chuyển website đến đây. Hiện tại Goddady có chức năng hỗ trợ chuyển website đang sử dụng đến đây. Tôi thấy đa số các bạn mới sử dụng chưa rành thưởng sử dụng tiếng Việt nên bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất bằng tiếng Việt

Chuyển website WordPress sang host Goddady
Chuyển website WordPress sang host Goddady

Đầu tiên bạn đăng nhập vào Goddady chọn ngôn ngữ là tiếng Việt.

Bước 1: Sau khi đăng nhập bạn chọn (cài đặt) khởi tạo 1 website => chọn di chuyên trang WordPress hiện có (xem hình 1)

Bước 2: Nhập thông tin yêu cầu ()

Bước 3: Sau khi hoàn thành bước 2, trong bước này nhiệm vụ của bạn là nhâm nhi 1 ly cà phê :D, việc còn lại Goddady sẽ làm giúp bạn, sau khi chuyển xong bạn sẽ được thông báo qua Mail từ Goddady.

Chuyển website WordPress sang host Goddady

Lưu ý:

  • Tắt bất kỳ trang đăng nhập tùy chỉnh.
  • Loại bỏ trang của bạn khỏi chế độ cài đặt hoặc bảo trì.
  • Hãy đảm bảo thư mục WordPress có quyền chính xác cho FTP/sFTP.

Similar Posts