Could not find this item

Khắc phục lỗi “Could not find this item” đơn giản trên win 10

Đôi lúc lúc bạn không thể mở, xóa, đổi tên hay sao chép tệp tin hoặc thư mục sang nơi khác trên máy tính., Đôi khi điều này xảy ra với các file/ folder được tạo bởi các dịch vụ của bên thứ ba và nó xảy ra do phần mở rộng của tệp không được xác định đúng. Ngoài ra còn có những nguyên nhân như máy bị virus hoặc đôi khi do bạn bắt máy vi tính làm việc quá sức nên nó dở chứng vậy thôi :D.

Could not find this item

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý tình trạng này một cách đơn giản bằng phần mềm miễn phí WinRAR

Could not find this item 1

Click vào chuột phải file/ folder muốn thực hiện và chọn Add to archive… tiếp tick vào Delete files after archiving

Could not find this item 2

sau đó bạn được file nén và có thể thực hiện bất cư thao tác: copy, cut, rename, delete mà trước đó thông báo lỗi: Could not find this item

Could not find this item 3

 

Similar Posts